Bebyggelsen ligger hovedsageligt langs Præstevangen, og består her af beboelseshuse parallelt langs vejen, samt en erhvervsejendom længst mod sydøst. Den gamle by ligger omkring vejkrydset Præstevangen, Långawten og Gl. Kongevej.

Her ligger flere historiske bygninger, og de giver en god fornemmelse af, at landsbyen tidligere har haft en historisk betydning. Vest for kirkegården ligger landsbyens sportsplads, og et areal i landsbyens nordlige udkant ad Præstevangen anvendes som p-areal, og som adgang til Erik Glippings jagthytte.

Landsbyen er udpeget som et særligt kulturmiljø pga. de mange historiske bygninger, herunder ruinerne af Kongens Gård, Erik Glippings jagthytte, hospital, kirke, præstegård og flere andre gårde.

Landsbyens lokalisering i dalene medfører, at den fremstår meget grøn. Bebyggelsen har været tvunget til at tilpasse sig landskabet.

Der er meget gennemkørende trafik igennem landsbyen, herunder også meget tung trafik.

Der er få muligheder for nybyggeri i landsbyen.

Landsbyens struktur og historie

Bebyggelsen ligger omkring et vejkryds, i et markant dalforløb. I begyndelsen bestod landsbyen blot af nogle gårde, en kirke og en skole. Der er senere opstået ny bebyggelse langs vejen mod syd på et plateau i dalen.

Det omgivende landskab

Landsbyen ligger i et storbølget, åbent landbrugsland med enkelte små søer, fugtige områder og spredt bebyggelse.

Landsbyen ligger nede i et dalforløb i tilknytning til både Allling Sø og Gudenåen.

Målsætning

Silkeborg Kommune vil

  • fastholde landsbyens karakter.
  • arbejde for at sikre kulturmiljøet i Grønbæk mht. struktur og historiske bygninger.

Ændringer og nye arealudlæg

  • Der er foretaget mindre korrektioner af rammeafgrænsningen.
  • Der er særlige bestemmelser for at sikre de eksisterende landskabskig. Se principskitse til højre.
  • Arealet vest for kirkegården skal anvendes til sportsplads.
  • Parkeringspladsen i den nordlige udkant af Præstevangen skal fungere som parkeringsareal for gæster til ErikGlippings jagthytte.
  • Landsbyen er udlagt til kulturmiljø.
  • Den primære bebyggelse skal opføres med saddeltag.
Skift til stort kort Skift til lille kort